Disclaimer

• voor de zekerheid

De informatie op de website van Emezzi B.V.is met zorg samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er typefouten of verouderde informatie voorkomen op deze webiste. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Emezzi B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de op deze site vermelde informatie. Alle informatie op deze website is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. Emezzi B.V. behoudt zich ten allen tijde het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving haar website en/of de inhoud daarvan te actualiseren, corrigeren of anderszins te wijzigen. Alle inhoud van deze pagina’s, zoals afbeeldingen, teksten, logo’s op de website van Emezzi B.V. mogen niet worden gebruikt door derden, tenzij Emezzi B.V. hiervoor voorafgaand schriftelijk toestemming heeft verleend.